Οδηγός Σπουδών
Οδηγός Σπουδών

Οδηγος Σπουδων

Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, από τη στιγμή που ο μαθητής μπαίνει στο λύκειο μέχρι την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.