Βάζω στόχο…

Επαγγελματικος Προσανατολισμος

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Στο Όραμα Παιδείας όλοι οι μαθητές μας με την εγγραφή τους έχουν το προνόμιο να διενεργούν εντελώς δωρεάν το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων της ORIENTUM, ώστε έγκαιρα να ενημερώνονται και να επιλέγουν προσανατολισμό και ακαδημαϊκές σχολές που τους ενδιαφέρουν.

Τεστ Επαγγελματικου Προσανατολισμου

img

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την εταιρεία επαγγελματικού προσανατολισμού ORIENTUM, προσφέρουμε το σύγχρονο και αξιόπιστο test επαγγελματικού προσανατολισμού HORIZON .

Το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων HORIZON είναι ένα ευρύ ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας για τη μέτρηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων των Ελλήνων μαθητών και φοιτητών.

Το Τεστ HORIZON κατασκευάστηκε εξαρχής στην ελληνική γλώσσα και με βάση το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Τεστ HORIZON αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια 6βάθμια κλίμακα το βαθμό, στον οποίο θα τον ενδιέφερε να ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες. Τα αποτελέσματά του τεστ βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή προτείνοντας του συγκεκριμένες σχολές (οι οποίες ταιριάζουν με την προσωπικότητά του και υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο).

Ο χρόνος, που απαιτείται για να ολοκληρώσει ένας μαθητής το τεστ, ανέρχεται σε 25 με 30 λεπτά.

Μετρά 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες (τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τεστ στην Ελλάδα), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα κάθε ατόμου συσχετίζονται με όλες τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικού δελτίο.

 

 

Σπουδες στο εξωτερικο